Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Klasa wielozawodowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez K. Ciborowski   
środa, 08 kwietnia 2015 19:56

ZOSTAŃ KIM TYLKO CHCESZ !

 • elektryk
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer
 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • piekarz
 • cukiernik
 • stolarz
 • lakiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • i wiele innych

wszechstronność – praktyka – dobry zawód


Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobycia zawodów usługowych. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w rzemieślniczych zakładach pracy, zaś wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego w kraju. Nauka trwa 3 lata, w czasie których młodzież pogłębia swoje umiejętności zawodowe.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu – pracownika szkoły.

Walorami systemu kształcenia w klasach wielozawodowych są:

 • zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości i uzdolnienia młodocianego pracownika,
 • uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy i przygotowuje go do radzenia sobie na rynku pracy,
 • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności
 • tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą, mających istotne znaczenie dla harmonijnej współpracy i realizacji programu nauczania oraz przyszłej pracy.
Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 17:24
 

Partnerzy

Reklama
Joomla templates