Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Technik mechatronik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie   
niedziela, 28 lutego 2010 20:17

Mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanicznej, elektrycznej i informatycznej w celu zintegrowanego konstruowania inteligentnych układów, a w szczególności mechanizmów i maszyn, to nauka istniejąca na styku kilku innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki i robotyki.

Synergia - współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddziaływań.

Umiejętności, które nabędziecie  po ukończeniu szkoły:

 • umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu i konfiguracji elementów automatyki,
 • umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu układów  pneumatycznych, elektropneumatycznych i hydraulicznych
 • wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • zbierania i przetwarzania danych,
 • uruchamiania sterowników mikroprocesorowych i ich programowania.

Będzie potrafić:

 • odczytać informacje z rysunku technicznego,
 • wykonać szkice części maszyn w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych,
 • obliczyć siły występujące na płaszczyźnie,
 • odczytać schematy elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • posługiwać się programy komputerowymi,
 • porozumiewać się w językach obcych
 • pracować w grupie,

Dodatkowo w klasie 4 istnieje możliwość zdobycia uprawnień elektrycznych na stanowisko eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym - dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu. (uprawnienia SEP)

Środowiska programowe i sterowniki PLC, z których korzystamy na zajęciach:

FluidSIM Pneumatics (FESTO – oprogramowanie do budowy i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznyech),Easy Soft pro 6 (oprogramowanie do sterowników Easy Soft, Eaton – serii 822-DC-TC), Step 7 Professional (oprogramowanie do sterowników Simatic S7-300 -Siemens) LOGO! Soft Comfort version 7 (oprogramowanie do sterowników LOGO-Siemens),
GX Developer FX, GT Works 2  (oprogramowanie do sterowników Mitsubishi FX1s-10MT – dla chętnych i zainteresowanych uczniów)

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu szkoły:

 • Posiadane umiejętności stwarzają absolwentowi możliwości podejmowania pracy w praktycznie wszystkich rodzajach przemysłu oraz jednostkach administracyjnych.
 • Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w pionie głównego mechanika lub automatyka przedsiębiorstw, firmach przemysłu elektromaszynowego,
 • Obsługa linii produkcyjnych w każdym zakładzie pracy,
 • w zapleczu naukowo – badawczym i projektowym
 • szkolnictwo.
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, umożliwi również nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Można założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą pod własną marką.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj:

 • KGHM Polska Miedź S.A. oraz Firmach  współpracujących,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska,
 • Voit Polska,
 • Zanam LegmetMechatronika to nauka istniejąca na styku kilku innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki i robotyki.
Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 21:39
 

Partnerzy

Reklama
Joomla templates